Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2020

BlueBerryyy
4070 bb71
Reposted fromambermoon ambermoon viashakeme shakeme

February 14 2020

BlueBerryyy
9911 35ea 500
Reposted fromboli boli viaoxygenium oxygenium

February 09 2020

BlueBerryyy
9690 1de2 500
Reposted fromyannim yannim viawiks wiks

February 05 2020

BlueBerryyy
Pocałunków każdego ranka i szczerych zapewnień, że jestem najpiękniejsza. Uśmiechu, kiedy będę smutna, wybaczenia, kiedy narobię głupstw, pomocy nawet wtedy, kiedy będę się za nią gniewać, kwiatka na poduszce, kiedy się obudzę. A kiedy będę tańczyć w sali pełnej pięknych kobiet, twojego wzroku mówiącego, że wyjść chcesz tylko ze mną. Dasz mi to wszystko?
— Jacek Piekara
Reposted fromtomowa tomowa viacontigo contigo

January 31 2020

BlueBerryyy
0084 71c8 500
Reposted fromRowena Rowena

January 21 2020

BlueBerryyy
Po prostu był.
I podobało się to moim ustom, mojej szyi i całemu ciału.
— EDA (collarbones)
Reposted fromcollarbones collarbones viajoannem joannem

January 19 2020

BlueBerryyy
2720 ea00
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabrovinsky brovinsky
1586 7079

January 18 2020

BlueBerryyy
Miłość to też rozmowy, siedzenie razem i picie herbaty, takie pobycie. Lubienie, no.
— Jacek Braciak
BlueBerryyy
0211 cf37
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
BlueBerryyy
9108 a180
Reposted fromdusielecc dusielecc viabody-and-soul body-and-soul

January 17 2020

BlueBerryyy

January 16 2020

BlueBerryyy
7757 2b0d 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viahindsight hindsight

January 12 2020

BlueBerryyy
Reposted fromshakeme shakeme viatobecontinued tobecontinued

January 11 2020

BlueBerryyy
7846 a976

January 08 2020

BlueBerryyy

January 07 2020

BlueBerryyy
9501 806e 500

January 06 2020

BlueBerryyy
6717 781b 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viathoruviel thoruviel
3374 c9e6
Reposted frombrumous brumous viaunmadebeds unmadebeds
BlueBerryyy
3561 a3a9
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl