Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2017

BlueBerryyy

Żeby móc o kogoś ogrzać zmarznięte ręce, zziębnięte myśli.

Reposted fromherbatkowa herbatkowa viamesoute mesoute

October 29 2017

BlueBerryyy
Zrozumcie, że język może ukryć prawdę, ale oczy - nigdy.
— Michaił Bułhakow
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viacrambie crambie

October 22 2017

BlueBerryyy
Jeśli myślisz o jakiejś osobie, to ona zawsze będzie w Twoim sercu, w tajemnicy przytulając Cię, żebyś był szczęśliwy. Tak właśnie jest z miłością. Ta druga osoba nie musi być koło Ciebie, żebyś ją czuł.
— Liz Nickles

September 24 2017

Mnie o uczuciach trzeba zapewniać, utwierdzać, dowartościowywać. Bo ja wątpię, nie wierzę, uciekam. Taką niepewną osobą jestem.
— (via zyjee-cicho-krwawiac)
Reposted fromblutelf blutelf viaretro-girl retro-girl
BlueBerryyy
3086 2d40
Reposted fromnezavisan nezavisan viacouples couples

September 23 2017

5213 9758 500

renxiaoyao:

raminified:

Elliot and Qwerty, the cat.

@cyberluv
BlueBerryyy
Tyle było rzeczy do omówienia, że oboje zamilkli.
— Tove Jansson
Reposted frompesy pesy viaalmostlover almostlover
Chciałabym poleżeć na Tobie i posłuchać bicia Twojego serca
— moja głowa (via bez-granicznie)

teraz

(via zgorszeni-e)

Reposted fromblutelf blutelf viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
BlueBerryyy
4521 c334 500
Reposted frompiehus piehus viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo

September 19 2017

0095 9a84 500

🔪check my blog🔪

Reposted fromKiro Kiro viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo

September 14 2017

BlueBerryyy
Nie musisz się zastanawiać, czy myślę o Tobie, bo myślę.
— Wisława Szymborska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola

August 24 2017

BlueBerryyy
8669 e20c
Reposted fromhardbitch hardbitch viaSukkie Sukkie
BlueBerryyy
8385 870e 500
Reposted fromzenibyja zenibyja viaSukkie Sukkie
BlueBerryyy
1763 7577
Reposted fromhomczi homczi viaSukkie Sukkie

August 15 2017

BlueBerryyy
I jeszcze jedno, teraz się zdziwisz Ja lubię Ciebie dużo bardziej niż myślisz
— Kazik, " Ja tu jeszcze wrócę "
Reposted fromkultkazika kultkazika viagdziejestola gdziejestola

August 11 2017

BlueBerryyy
4582 3cc2
8553 5799
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

July 16 2017

BlueBerryyy
No tak, przecież będziemy razem w niedzielę pięć, czy sześć godzin. Wprawdzie to za mało na rozmowę, ale dość, aby milczeć, trzymać się za rękę i patrzeć w oczy.
— Franz Kafka
Reposted fromlakonika lakonika viaamelinowa amelinowa

July 10 2017

Ona mi szepcze, żebym ją jeszcze tak mocno przytulił
— Quebonafde (via wartosciowosc)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl