Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2019

BlueBerryyy
7959 5fac 500
Reposted fromRowena Rowena viaalmostlover almostlover

May 25 2019

BlueBerryyy
3146 71ad 500

May 23 2019

3335 c7e1 500
Reposted frombrumous brumous viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo

May 15 2019

BlueBerryyy
Traktuj siebie jak świątynię, a nie jak śmietnik i nie ważne, czy tyczy się to jedzenia, czy myśli. Stajesz się tym, czym się karmisz.
— Magdalena Witkiewicz

May 12 2019

BlueBerryyy
Proszę do mnie napisać. Pisanie jest jak całowanie, tyle że bez ust. Pisanie jest całowaniem głową.

— Daniel Glattauer
Reposted fromblackdrama blackdrama viazimnydzienn zimnydzienn
BlueBerryyy
Reposted frombluuu bluuu viakarmacoma karmacoma

May 11 2019

BlueBerryyy
7417 ce01
Reposted fromkarahippie karahippie
BlueBerryyy
9280 ef17 500
Reposted fromRowena Rowena
BlueBerryyy
BlueBerryyy
BlueBerryyy
6046 fccb 500
Reposted fromsoftboi softboi viamglistyporanek mglistyporanek

May 10 2019

BlueBerryyy

Chodź, nadrobimy zaległości, masz na sobie tyle miejsc niewycałowanych.

— Piotr Adamczyk
Reposted fromnaturalginger naturalginger via12czerwca 12czerwca
BlueBerryyy
Reposted frombluuu bluuu

May 09 2019

BlueBerryyy
9705 070e 500
Reposted fromsoftboi softboi viaSkydelan Skydelan
BlueBerryyy
6988 d42e 500
Reposted fromcontigo contigo viaiammistake iammistake

May 02 2019

BlueBerryyy
7012 ce87 500
Reposted fromcontigo contigo vialaparisienne laparisienne

May 01 2019

BlueBerryyy
6262 53a5 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte

April 30 2019

BlueBerryyy
Reposted frombethgadar bethgadar viamodalna modalna
BlueBerryyy
BlueBerryyy
Być może jest to właściwa osoba, ale chwila nie jest właściwa.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viaholymoly holymoly
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl