Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

0095 9a84 500

🔪check my blog🔪

Reposted fromKiro Kiro viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo

September 14 2017

BlueBerryyy
Nie musisz się zastanawiać, czy myślę o Tobie, bo myślę.
— Wisława Szymborska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola

August 24 2017

BlueBerryyy
8669 e20c
Reposted fromhardbitch hardbitch viaSukkie Sukkie
BlueBerryyy
8385 870e 500
Reposted fromzenibyja zenibyja viaSukkie Sukkie
BlueBerryyy
1763 7577
Reposted fromhomczi homczi viaSukkie Sukkie

August 15 2017

BlueBerryyy
I jeszcze jedno, teraz się zdziwisz Ja lubię Ciebie dużo bardziej niż myślisz
— Kazik, " Ja tu jeszcze wrócę "
Reposted fromkultkazika kultkazika viagdziejestola gdziejestola

August 11 2017

BlueBerryyy
4582 3cc2
8553 5799
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

July 16 2017

BlueBerryyy
No tak, przecież będziemy razem w niedzielę pięć, czy sześć godzin. Wprawdzie to za mało na rozmowę, ale dość, aby milczeć, trzymać się za rękę i patrzeć w oczy.
— Franz Kafka
Reposted fromlakonika lakonika viaamelinowa amelinowa

July 10 2017

Ona mi szepcze, żebym ją jeszcze tak mocno przytulił
— Quebonafde (via wartosciowosc)
BlueBerryyy
Umiemy się tylko kłócić albo kochać, ale nie umiemy się różnić pięknie i mocno.
— Cyprian Kamil Norwid
BlueBerryyy
6664 4a0a 500
Reposted fromyannim yannim viawstydem wstydem
BlueBerryyy

Podoba mi się człowiek, którego oczy mówią więcej niż wargi.

— Lucy Maud Montgomery
Reposted fromkonwalia konwalia viagdziejestola gdziejestola
BlueBerryyy
-Dlaczego chce Pan wrócić do Polski?
-Bo zostawiłem szczoteczkę do zębów u Agnieszki Osieckiej.
— Marek Hłasko na pytanie dziennikarza o przyczyny powrotu do kraju
Reposted fromTinySilentSoul TinySilentSoul viaoutline outline

July 08 2017

BlueBerryyy
4085 5c26 500
Reposted fromcalifornia-love california-love

June 17 2017

BlueBerryyy
Haruki Murakami, Norwegian Wood
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamental-cat mental-cat

April 30 2017

BlueBerryyy

Weź mię, ja umrę przy tobie,
Nie lubię świata.

— Adam Mickiewicz
Reposted fromAng3ll Ang3ll viafearoflove fearoflove
4177 4f31

chrysa-tas:

We could.

Reposted fromLittleJack LittleJack viamental-cat mental-cat

April 28 2017

BlueBerryyy
0237 62eb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl