Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2018

2602 4923 500

eicasa:

André Kertész — Budapest, October 7, 1920

BlueBerryyy
9437 cd94

February 13 2018

BlueBerryyy
6494 d5b7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
BlueBerryyy
5867 a558
Reposted fromimyours imyours

January 25 2018

BlueBerryyy
2498 dfd9
Reposted fromonlyman onlyman viakarmacoma karmacoma

January 12 2018

BlueBerryyy
6135 e15c 500
Reposted fromxpetqa xpetqa viapurplecarbonate purplecarbonate
BlueBerryyy
2702 0f95 500
Reposted fromsarazation sarazation viaosiaka osiaka

December 26 2017

BlueBerryyy
5440 899c
Reposted fromkattrina kattrina viagdziejestola gdziejestola

November 17 2017

BlueBerryyy

Żeby móc o kogoś ogrzać zmarznięte ręce, zziębnięte myśli.

Reposted fromherbatkowa herbatkowa viamesoute mesoute

October 29 2017

BlueBerryyy
Zrozumcie, że język może ukryć prawdę, ale oczy - nigdy.
— Michaił Bułhakow
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viacrambie crambie

October 22 2017

BlueBerryyy
Jeśli myślisz o jakiejś osobie, to ona zawsze będzie w Twoim sercu, w tajemnicy przytulając Cię, żebyś był szczęśliwy. Tak właśnie jest z miłością. Ta druga osoba nie musi być koło Ciebie, żebyś ją czuł.
— Liz Nickles

September 24 2017

Mnie o uczuciach trzeba zapewniać, utwierdzać, dowartościowywać. Bo ja wątpię, nie wierzę, uciekam. Taką niepewną osobą jestem.
— (via zyjee-cicho-krwawiac)
Reposted fromblutelf blutelf viaretro-girl retro-girl
BlueBerryyy
3086 2d40
Reposted fromnezavisan nezavisan viacouples couples

September 23 2017

5213 9758 500

renxiaoyao:

raminified:

Elliot and Qwerty, the cat.

@cyberluv
BlueBerryyy
Tyle było rzeczy do omówienia, że oboje zamilkli.
— Tove Jansson
Reposted frompesy pesy viaalmostlover almostlover
Chciałabym poleżeć na Tobie i posłuchać bicia Twojego serca
— moja głowa (via bez-granicznie)

teraz

(via zgorszeni-e)

Reposted fromblutelf blutelf viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
BlueBerryyy
4521 c334 500
Reposted frompiehus piehus viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo

September 19 2017

0095 9a84 500

🔪check my blog🔪

Reposted fromKiro Kiro viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl