Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2018

BlueBerryyy
9666 27f4 500
Reposted from12czerwca 12czerwca viaoxygenium oxygenium

August 05 2018

BlueBerryyy
Nie ma przypadków, jest Pan Bóg
Reposted fromupinthesky upinthesky viadotkliwie dotkliwie
BlueBerryyy

August 04 2018

BlueBerryyy
5891 8c21
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viaoxygenium oxygenium

August 01 2018

BlueBerryyy
Nie wierzę w przypadki. Podobne dusze zawsze na siebie trafią. Świat z pozornie nieznaczących zdarzeń, będzie im układał drogę do siebie tak długo, aż w końcu się spotkają. Kiedy ktoś ma się pojawić w naszym życiu, to się pojawi. Zadba o to każda gwiazda i każdy obłok na niebie.
— Aleksandra Steć

July 30 2018

BlueBerryyy
9294 dda7
Reposted bybakteriawhiskywithspritemelanLeWhodissapointedbutnotsuprisedgitanaponurykosiarzwiecejniezobaczyszdaydreamsreeddpepper

July 29 2018

BlueBerryyy
1824 9c23 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaSukkie Sukkie

July 28 2018

BlueBerryyy
5286 5125
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viarawwwr rawwwr

July 26 2018

BlueBerryyy
Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
Reposted fromtroubles troubles viaBalladyna Balladyna

July 07 2018

BlueBerryyy
4520 6b84
Reposted fromlouse louse
BlueBerryyy

Nie kupujmy
nieba
na kredyt,
nie planujmy
szczęścia
ni biedy,
nie grajmy w dwa życia jak w kości,
tylko dajmy, dajmy, dajmy się zaskoczyć miłości

— Osiecka.
Reposted fromwpuscmnie wpuscmnie vialouse louse

July 06 2018

BlueBerryyy
Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.
— malutkizaczarowanyświat
Reposted byblubrabluedress

June 01 2018

BlueBerryyy

May 17 2018

BlueBerryyy
Reposted fromshakeme shakeme viawszystkodupa wszystkodupa

February 15 2018

2602 4923 500

eicasa:

André Kertész — Budapest, October 7, 1920

BlueBerryyy
9437 cd94

February 13 2018

BlueBerryyy
6494 d5b7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
BlueBerryyy
5867 a558
Reposted fromimyours imyours

January 25 2018

BlueBerryyy
2498 dfd9
Reposted fromonlyman onlyman viakarmacoma karmacoma

January 12 2018

BlueBerryyy
6135 e15c 500
Reposted fromxpetqa xpetqa viapurplecarbonate purplecarbonate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl