Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2017

BlueBerryyy
No tak, przecież będziemy razem w niedzielę pięć, czy sześć godzin. Wprawdzie to za mało na rozmowę, ale dość, aby milczeć, trzymać się za rękę i patrzeć w oczy.
— Franz Kafka
Reposted fromlakonika lakonika viaamelinowa amelinowa

July 10 2017

Ona mi szepcze, żebym ją jeszcze tak mocno przytulił
— Quebonafde (via wartosciowosc)
BlueBerryyy
Umiemy się tylko kłócić albo kochać, ale nie umiemy się różnić pięknie i mocno.
— Cyprian Kamil Norwid
BlueBerryyy
6664 4a0a 500
Reposted fromyannim yannim viawstydem wstydem
BlueBerryyy

Podoba mi się człowiek, którego oczy mówią więcej niż wargi.

— Lucy Maud Montgomery
Reposted fromkonwalia konwalia viagdziejestola gdziejestola
BlueBerryyy
-Dlaczego chce Pan wrócić do Polski?
-Bo zostawiłem szczoteczkę do zębów u Agnieszki Osieckiej.
— Marek Hłasko na pytanie dziennikarza o przyczyny powrotu do kraju
Reposted fromTinySilentSoul TinySilentSoul viaoutline outline

July 08 2017

BlueBerryyy
4085 5c26 500
Reposted fromcalifornia-love california-love

June 17 2017

BlueBerryyy
Haruki Murakami, Norwegian Wood
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamental-cat mental-cat

April 30 2017

BlueBerryyy

Weź mię, ja umrę przy tobie,
Nie lubię świata.

— Adam Mickiewicz
Reposted fromAng3ll Ang3ll viafearoflove fearoflove
4177 4f31

chrysa-tas:

We could.

Reposted fromLittleJack LittleJack viamental-cat mental-cat

April 28 2017

BlueBerryyy
0237 62eb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

April 16 2017

7936 37e1 500

April 05 2017

BlueBerryyy
0514 2243
Reposted fromblackorchid blackorchid viagdziejestola gdziejestola

April 02 2017

BlueBerryyy
0927 c311
Reposted fromcalifornia-love california-love viajasnaa jasnaa

March 25 2017

6130 c0b5 500

gokuma:

Reblog the happy chubby cat for a nice weekend and good nights of sleep

March 19 2017

BlueBerryyy
Reposted frompanimruk panimruk viaweightless weightless
BlueBerryyy
0645 bc24
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness

February 27 2017

5990 883a
jesus christ his face
Reposted fromtwice twice vialenka024 lenka024
BlueBerryyy
9287 63b4
Reposted fromhistoriahisterii historiahisterii viakotfica kotfica

February 24 2017

BlueBerryyy
o d e z w i j o d e z w i j s i ę o d e z w i j s i ę d o m n i e
bo marznę
a nic tak nie grzeje jak Twoje słowa
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl