Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2019

BlueBerryyy
4598 7e40 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

October 16 2019

BlueBerryyy
2228 3d63 500
BlueBerryyy
3505 df98 500
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek
BlueBerryyy
2918 482c 500
Reposted fromnyaako nyaako viamononok mononok

October 13 2019

BlueBerryyy
2507 4be4
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaegzystencja egzystencja
BlueBerryyy
Większość ludzi jest z kimś ze strachu przed samotnością. Ty szukasz magii, to rzadkość.
— Słowem w sedno

October 10 2019

BlueBerryyy
7365 4786
Dean Martin and Audrey Hepburn
Reposted fromPoranny Poranny viatobecontinued tobecontinued
BlueBerryyy
Lubiliśmy się, ale nie chodziliśmy ze sobą, choć możliwe było, że zaczniemy. Oboje byliśmy samotni i potrzebowaliśmy kogoś, do kogo można się przytulić.
— Kronika ptaka nakręcacza, Haruki Murakami
Reposted fromwdeszczubzy wdeszczubzy viaoxygenium oxygenium

October 07 2019

BlueBerryyy
2181 981b 500
Reposted fromrisky risky vialaparisienne laparisienne
BlueBerryyy
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do Ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne.
— Wojciech Kuczok - Senność

October 06 2019

BlueBerryyy
6522 bbe9
Reposted fromkarahippie karahippie
BlueBerryyy
3448 8e1c
Reposted fromkarahippie karahippie
BlueBerryyy
8669 3a57
Reposted fromkarahippie karahippie

October 05 2019

BlueBerryyy
4000 9092 500
Reposted fromsoftboi softboi vialilacwine lilacwine
2730 6942
Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow vialilacwine lilacwine
BlueBerryyy
8087 f42b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
BlueBerryyy
Kobieta, która słyszy, że pięknie wygląda – pięknieje i kwitnie... Jak cudnie pisała nieodżałowana pani Wisława Szymborska: „Spojrzał, dodał mi urody, a ja wzięłam ją jak swoją”. Kobieta, która czuje się pięknie, jest bardziej pewna siebie, a więc mniej zazdrosna, mniej podejrzliwa, zmienia się w krainę łagodności. Kobieta, która czuje się piękna w jego oczach, jest z pewnością wytrawniejszą kochanką; dumna ze swojego ciała, tak uwielbianego przez partnera, będzie umiała się nim pewniej i śmielej posługiwać, uchylając bramy coraz większych rozkoszy. Czyż to nie w męskim interesie?
— Kayah.
Reposted fromlivhanna livhanna viasentymentalna sentymentalna
BlueBerryyy
8099 42f8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

October 04 2019

BlueBerryyy
Odnaleźć takie oczy
W których potrafisz dostrzec swoje
I znaleźć dłonie
Kiedy je dotkniesz wiesz, że będą także twoje
Odnaleźć serce, które wybija twój rytm
I znaleźć miejsce
By dzielić się nim, weselić się tym
Dawać i brać, budzić się i spać
Patrząc w tą samą twarz
Mając pewność, że to ta a nie inna
Tu być powinna
Widząc, że ta twarz
Odzwierciedla twoje ja
— Hans Solo - Syjon
Reposted fromaggape aggape viaheavencanwait heavencanwait
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl