Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2018

BlueBerryyy
4520 6b84
Reposted fromlouse louse
BlueBerryyy

Nie kupujmy
nieba
na kredyt,
nie planujmy
szczęścia
ni biedy,
nie grajmy w dwa życia jak w kości,
tylko dajmy, dajmy, dajmy się zaskoczyć miłości

— Osiecka.
Reposted fromwpuscmnie wpuscmnie vialouse louse

July 06 2018

BlueBerryyy
Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.
— malutkizaczarowanyświat
Reposted byblubrabluedress

June 01 2018

BlueBerryyy

May 17 2018

BlueBerryyy
Reposted fromshakeme shakeme viawszystkodupa wszystkodupa

February 15 2018

2602 4923 500

eicasa:

André Kertész — Budapest, October 7, 1920

BlueBerryyy
9437 cd94

February 13 2018

BlueBerryyy
6494 d5b7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
BlueBerryyy
5867 a558
Reposted fromimyours imyours

January 25 2018

BlueBerryyy
2498 dfd9
Reposted fromonlyman onlyman viakarmacoma karmacoma

January 12 2018

BlueBerryyy
6135 e15c 500
Reposted fromxpetqa xpetqa viapurplecarbonate purplecarbonate
BlueBerryyy
2702 0f95 500
Reposted fromsarazation sarazation viaosiaka osiaka

December 26 2017

BlueBerryyy
5440 899c
Reposted fromkattrina kattrina viagdziejestola gdziejestola

November 17 2017

BlueBerryyy

Żeby móc o kogoś ogrzać zmarznięte ręce, zziębnięte myśli.

Reposted fromherbatkowa herbatkowa viamesoute mesoute

October 29 2017

BlueBerryyy
Zrozumcie, że język może ukryć prawdę, ale oczy - nigdy.
— Michaił Bułhakow
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viacrambie crambie

October 22 2017

BlueBerryyy
Jeśli myślisz o jakiejś osobie, to ona zawsze będzie w Twoim sercu, w tajemnicy przytulając Cię, żebyś był szczęśliwy. Tak właśnie jest z miłością. Ta druga osoba nie musi być koło Ciebie, żebyś ją czuł.
— Liz Nickles

September 24 2017

Mnie o uczuciach trzeba zapewniać, utwierdzać, dowartościowywać. Bo ja wątpię, nie wierzę, uciekam. Taką niepewną osobą jestem.
— (via zyjee-cicho-krwawiac)
Reposted fromblutelf blutelf viaretro-girl retro-girl
BlueBerryyy
3086 2d40
Reposted fromnezavisan nezavisan viacouples couples
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl